5004 504 901 98+ | 1915 2222 9821+

info@iranian-visa.com

تخت جمشید

تخت جمشید پایتخت داریوش بزرگ است.از لحاظ وسعت و عظمت مهمترین مجموعه باستانی هخامنشی در ایران است.این مجموعه در دامنه کوه رحمت (کوه مهر)، در مقابل جلگه مرودشت و 55 کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد. یونانیان و اروپائیان، گاهی آنرا "پرسه پلیس"، "پرسَپُلیس" یا "پرسپولیس" (persepolis) می خوانند؛ اما نام تاریخی آن که در کتیبه های کاخ ها ثبت شده پارسَه (parsa) به معنای شهر مردمان پارسی است.

ابن مجموعه به وسعتی حدود 135000 متر مربع است و تماما از سنگ ساخته شده.ساخت این مجموعه بزرگ و زیبا بنا به روایتی ۱۲۰ سال به طول انجامید.

کاخ‌های‌ تخت‌ جمشید در سال‌ (۳۳۰ پیش‌ از میلاد) به‌ دست‌ اسکندر مقدونی به‌ آتش‌ کشیده‌ شد و تمام‌ بناهای‌ آن‌ به‌ صورت‌ ویرانه‌ درآمد. از بناهای‌ بر جای‌ مانده‌ و نیمه‌ ویرانه‌، بنای‌ مدخل‌ اصلی‌ تخت‌ جمشید است که‌ به‌ کاخ‌ آپادانا معروف‌ است‌ این‌مجموعه‌ در فهرست‌ آثار تاریخی‌ ایران و در فهرست میراث جهانی یونسکو به‌ ثبت‌ رسیده‌ است.این کاخ را میتوان قلب تخت جمشید دانست.

تخت جمشیدپایتخت داریوش بزرگ است.از لحاظ وسعت و عظمت مهمترین مجموعه باستانی هخامنشی در ایران است.این مجموعه در دامنه کوه رحمت (کوه مهر)، در مقابل جلگه مرودشت و 55 کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد. یونانیان و اروپائیان، گاهی آنرا "پرسه پلیس"، "پرسَپُلیس" یا "پرسپولیس" (persepolis) می خوانند؛ اما نام تاریخی آن که در کتیبه های کاخ ها ثبت شدهپارسَه(parsa) به معنای شهر مردمان پارسی است.

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر